(İlan Tarihi: xxxx )

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR ve SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
  1. Kullanıcı, kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla “www.kursrehberi.net” adresinden ve/veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden, “kursrehberi.net” sistemine üye olabilir. Her kullanıcı, KRN EGİTİM REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ  (Bundan sonra “KURSREHBERİ.NET olarak anılacaktır) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. İşbu sözleşme, kullanıcının sisteme kendini tanıtmasından itibaren otomatik olarak ve sistem tarafından oluşturulmaktadır.

 

 1. TANIMLAR

 

  1. Kullanıcı: işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile siteye üye olan ve bu kapsamda sunulan hizmetlerden, belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişi

 

  1. Site: KURSREHBERİ.NET isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 

 

  1. Üye İşyeri: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa arz eden tüzel kişi

 

  1. Hizmet: Kullanıcı'ların işbu sözleşme kapsamındaki hizmet alımını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ve KURSREHBERİ.NET tarafından; site içerisinde ortaya konulan uygulamalar bütünüdür.

 

  1. Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü eğitim hizmeti

 

 

  1. Platform: KURSREHBERİ.NET tarafından; web portalı, mobil uygulamalar ve/veya çeşitli kanallar aracılığı ile ÜYELERE sağlanan hizmetlerin bulunduğu web sitesi ve uygulamalardır.

 

  1. Marka: Tarafların, mal ve hizmetlerine yönelik olarak, sektördeki diğer kuruluşlardan ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

 

  1. İşbu sözleşmenin konusu; KURSREHBERİ.NET platformu üzerinden belirtilmiş eğitim hizmetlerinin, web ve/veya mobil aracılığı ile KULLANICI’ya sunulması ve/veya kullanılması adına hukukiliğin sağlanması ve bu süreçte tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

  1. İşbu sözleşme; kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak platform içerisinde yer alan ve KURSREHBERİ.NET tarafından yapılan bilcümle yazılı uyarı, açıklama metinleri ve her türlü yazılı bildirim; sözleşme ve ekleri ile bir bütündür.

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 

4.7. İşbu sözleşmenin süresi KULLANICI’nın sözleşmeyi onayladığının belirtilmesi

anında başlar.

 

 

 1. KURSREHBERİ.NET KULLANICI SİSTEMİ VE GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER

 

  1. KULLANICI; KURSREHBERİ.NET platformuna girişinin sağlanması için gerekli kimlik bilgileri ve elektronik posta adresini yine elektronik platform üzerinden iletir. KURS REHBERİ.NET tarafından gönderilen doğrulama linkine bağlanarak ve/veya sosyal medya hesaplarından bağlanma durumunda ilgili sayfaya yönlendirilme yapılarak; KULLANICI'nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmedeki KULLANICI hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

  1. Site'ye üye olabilmek için, KURS REHBERİ.NET tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan ve/veya KURS REHBERİ.NET tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

4.3.“Şifre” sadece ilgili KULLANICI’nın bilgisi dâhilindedir. Şifre; unutulduğu takdirde KURSREHBERİ.NET, talep üzerine kullanıcının sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve KURSREHBERİ.NET şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET’de oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca bir adet e-posta tanımlanabilir. Tanımlanan e-posta adresi, değiştirilemez olup, yeni bir e- posta adresinin ancak KURSREHBERİ.NET üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabilir.

 

  1. KURS REHBERİ.NET, Kullanıcı'nın etkin sistem kullanımına yönelik olarak, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. KURS REHBERİ.NET tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, KURS REHBERİ.NET

 

tarafından, kullanıcının tanımladığı adrese mail olarak gönderilir ve bilgilendirme

yapılır.

 

 

 1. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. KULLANICI; kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, KURSREHBERİ.NET üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumlu olduğunu; herhangi bir hukuka aykırılığın tespiti halinde KURSREHBERİ.NET’in her türlü yasal hakkının saklı olduğunu;

 

  1. Sisteme ilettiği bilginin hatalı ve/veya noksan olmasından doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu duruma herhangi aykırılığın ortaya çıkması durumunda KURSREHBERİ.NET’in üyeliği sona erdirmek gibi her türlü önleyici önlemi tek taraflı olarak alabileceğini;

 

  1. KURSREHBERİ.NET tarafından verilen hizmetlerin, yazılımların, logoların ve/veya sitedeki diğer unsurların telif hakkının KURSREHBERİ.NET'e ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde kopyalayamayacağını, çoğaltamayacağını, dağıtamayacağını;

 

  1. KURSREHBERİ.NET hizmetlerinin kullanımı esnasında ileri  sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade ve/veya KURSREHBERİ.NET ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; ÜYE İŞYERİ ile KULLANICI arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KURSREHBERİ.NET'in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, KURSREHBERİ.NET’in bu görüş  ve düşünceleri  yayımlayıp,  yayımlamamakta  serbest  olduğunu  ayrıca  bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu;

 

  1. KURSREHBERİ.NET tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer  alabileceğini,  bu  içeriğin  usule  aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle KURSREHBERİ.NET’in  sorumlu  olmayacağını;

 

  1. KURS REHBERİ.NET tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullanılan sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.); güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu hususların tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ve/veya uğrayabileceği zararlara istinaden, KURS REHBERİ.NET'in doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir sorumluluğu olmadığı;

 

  1. KURSREHBERİ.NET' de sunulan hizmetlere KURSREHBERİ.NET tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve/veya yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı;

 

  1. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya

 

sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcı adı, fotoğraf vb. hususlar

kullanmamayı; bu kapsama giren mesaj veya yorum göndermemeyi;

 

  1. Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar,  yazışmalar,  konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar  ve  fotoğraflar  ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü  kişilere  devir  ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların KURSREHBERİ.NET’e devredildiğini;

 

  1. Diğer kullanıcıların KURSREHBERİ.NET sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıları ve/veya üye işyerlerini taciz ve tehdit etmemeyi, hiçbir şekilde ahlaka ve/veya kanunlara aykırı davranmamayı;

 

  1. İşbu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, hiçbir şekilde üçüncü kişiye devredemezler.

 

  1. KURSREHBERİ.NET sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve bu sistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte ve/veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını, söz konusu kötüye kullanım neticesinde KURSREHBERİ.NET’in ve/veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olacağını,

 

  1. Kullanıcı, üye işyeri, kurumlar ve/veya üçüncü kişilerin isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız şekilde kullanmamayı; yine başkalarına ait kişisel bilgileri hiçbir şekilde kaydetmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı;

 

  1. KURSREHBERİ.NET hakkında kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; herhangi bir kanuna uygun talep mevcut ise öncelikle KURSREHBERİ.NET ile iletişim sağlayarak konu hakkında yazılı onay almayı;

 

  1. Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, herhangi bir ticari faaliyette bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup vb. faaliyetlerde bulunmamayı;

 

  1. Başta KURSREHBERİ.NET’in kullandığı yazılım ve/veya diğer bilişim sistemleri olmak üzere; diğer kullanıcılara da bilgi, program, virüs vb. gönderilme yetkisi olmayan verileri göndermemeyi;

 

  1. KURSREHBERİ.NET hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, KURSREHBERİ.NET sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı KURSREHBERİ.NET'ten hiçbir şekilde ve hiçbir nam altında tazminat talep etmemeyi;

 

  1. KURSREHBERİ.NET'in, dilediği zaman ve/veya sürekli  olarak  tüm sistemi izleyebileceğini, sistem izlemesi yapılması için KULLANICI şikayeti aranmadığını;

 

  1. İşbu sözleşmenin; 5.7 ve 5.17 maddelerine aykırı bir kullanımın tespit edilmesi halinde KURSREHBERİ.NET’in, ihlali gerçekleştiren KULLANICI ilgili hizmetteki hesabını ve hizmete erişimini geçici olarak kapatma, sınırlama, üyeliğini sona erdirme, hizmeti sonlandırma hakkının bulunduğunu ve KURSREHBERİ.NET’in hukuka aykırılık halinde tüm yasal haklarının saklı olduğunu;

 

  1. KULLANICI, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer KULLANICIlar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, KURSREHBERİ.NET'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KURSREHBERİ.NET'ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. KURSREHBERİ.NET’İN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

  1. KURSREHBERİ.NET; hizmet sunumu sağlayabilmek için çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanmakta olup bu çerezler KULLANICILARIN, KURSREHBERİ.NET’te gezinmesine olanak sağlamakta ve gerektiğinde siteye erişen KULLANICILARIN ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadırlar.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, uygun gördüğü herhangi bir zamanda, herhangi bir önceden bildirim yapmaya gerek olmaksızın sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir ve/veya tamamen durdurabilir.

 

  1. KULLANICI’nın sisteme kayıt olurken paylaştığı bilgiler ve/veya e-posta ile şifre KURSREHBERİ.NET tarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacak ve akabinde KULLANICI’nın durumu aktive edilecektir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı KURSREHBERİ.NET sorumlu tutulmayacaktır.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİNİN ve KULLANICILARIN yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya KURSREHBERİ.NET sistemi içinde KURSREHBERİ.NET tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak  üzere  internet  sitesinden kaldırma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından

 

kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde yayını gerçekleştiren kişi, KURSREHBERİ.NET'den telif ücreti dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunamayacaktır.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, sistemde satışa sunulan hizmetlerin içeriğinin doğru aktarılmasına dair gerekli özeni gösterecektir. Üye işyerlerinin hizmet ve içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden ve/veya zararlardan KURSREHBERİ.NET hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, kullanıcının KURSREHBERİ.NET sistemi dışındaki web- sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden KURSREHBERİ.NET'in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.
  2. KURSREHBERİ.NET kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET; kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilir.

 

  1. KURSREHBERİ.NET sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. KURSREHBERİ.NET söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler KURSREHBERİ.NET Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

 

 1. KİŞİSEL VERİ VE KANUNİ ZORUNLULUKLAR

 

  1. KULLANICI, KURSREHBERİ.NET’e üye olurken işbu sözleşmeyi onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, KURSREHBERİ.NET üzerinden paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, T.C. kimlik no’su, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş  olan  esaslar  çerçevesinde işlenmesine,  3.  kişilere  ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile KURSREHBERİ.NET arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler KURSREHBERİ.NET ve KURSREHBERİ.NET iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve KURSREHBERİ.NET ve  iştiraklerinin  sözleşmesel  ilişkisi bulunan  iş  ortakları  tarafından  pazarlama,  analiz, istatistik  gibi  amaçlarla işlenebilir,

3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları,     sipariş     detayları      gibi)     ve      benzeri      verilerinin    (“Veri/ler”)

 

KURSREHBERİ.NET, KURSREHBERİ.NET iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların KURSREHBERİ.NET üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

  1. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden ve/veya bunlardan kaynaklanan her türlü işlemler, KURSREHBERİ.NET sorumluluğu dışında olup işbu Sözleşme’ye aynen yansıtılır.

 

 1. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

  1. KURSREHBERİ.NET sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. KURSREHBERİ.NET Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta KURSREHBERİ.NET sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

 

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

  1. KURS REHBERİ.NET, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. KURS REHBERİ.NET, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

 

10.1. KURS REHBERİ.NET'in; sunduğu hizmetler, ticari bilgiler, telif haklarına tabi tüm çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü ve/veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. Bu kapsamda, KULLANICI, KURSREHBERİ.NET tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların vb. diğer huşuların telif hakkının KURSREHBERİ.NET ve/veya satın alınan lisansla üçüncü kişilere ait olduğunu; bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını ve/veya hak ihlali niteliğinde başkaca bir davranışta bulunmayacağı hususunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta, KURSREHBERİ.NET’in üçüncü kişiye ihbar dahil olmak üzere; tüm hukuki hakları saklıdır.

 

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE FESİH

 

 

  1. KURS REHBERİ.NET, tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde ve eklerinde, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değişiklik yapma hali saklıdır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi,

 

KULLANICI’nın            tek             taraflı             beyanları             ile            değiştirilemez.

 

  1. KURS REHBERİ.NET, mücbir sebebin ortaya çıktığı durumlarda; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. KULLANICI, Mücbir sebebin varlığı halinde; KURS REHBERİ.NET'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, KULLANICI’nın; herhangi bir yöntemle, site’nin işleyişini manipüle etmesi, kullanıcı haklarını üçüncü kişiye devretmesi ve/veya üçüncü kişi kullanımına açması, site üzeriden diğer kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin her türlü hakkını ihlal etmesi, kendisine ve/veya üçüncü kişiye maddi çıkar sağlamaya başlaması hallerinde; sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal fesih hakkına sahiptir. İşbu madde kapsamında feshedilen sözleşmenin tarafı olan KULLANICI, KURSREHBERİ.NET’in uğradığı her türlü maddi ve/veya manevi zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu gayrikabil-i rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. KURSREHBERİ.NET’in işbu sözleşmeden doğan tüm hakları saklıdır.

 

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. KURSREHBERİ.NET işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda KURSREHBERİ.NET, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki; KURSREHBERİ.NET’in kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi, alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması, KURSREHBERİ.NET nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi, KURSREHBERİ.NET ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve

 

belgelere, KURSREHBERİ.NET’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi, KURSREHBERİ.NET’in kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi, hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması, KURSREHBERİ.NET, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

 1. KULLANILACAK HUKUK VE YETKİ

 

  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

   • Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Sözleşmesini okudum, anladım ve kabul ediyorum.”