Notice: Undefined index: ziyaret in /home/u8475686/public_html/ayarlar.php on line 61

Notice: Undefined index: onerimetini in /home/u8475686/public_html/ayarlar.php on line 75

Notice: Undefined index: ilsayisi in /home/u8475686/public_html/ayarlar.php on line 95

Notice: Undefined index: kurssayisi in /home/u8475686/public_html/ayarlar.php on line 100
Kursrehberi.NET | Kurumsal Üyelik
Kursrehberi.NET Kurumsal Üyelik Sayfası

SÖZLEŞME

 

 1. TARAFLAR

1.1 Bir tarafta; KRN EGİTİM REKLAMCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ kurucu şirketi, “Kazımdirik Mah.Üniversite Cad. No:116 Meva Plaza Kat 4 No:45 Bornova/İzmir” adresinde bulunur, bundan sonra “KURSREHBERİ.NET” olarak anılacaktır.

 

1.2.Diğer tarafta; (Adı ve ünvanı)………………………………………………………..

……………………………………………;.……………………………………………………………

…………………………………......adresinde bulunur. Bundan sonra “ÜYE İŞYERİ”

olarak alınacaktır.

 

1.3. Taraflar, sözleşmenin 1.1 ve 1.2. maddesinde belirtilen adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak kabul eder. Taraflar, adres değişikliklerini yazılı olarak diğer tarafa bildirmedikçe sözleşmede yazılı adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra kanuni süresi içinde yapılmak kaydıyla; posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

 

 1.  TANIMLAR
  1. KURSREHBERİ.NET: ÜYE İŞYERİ tarafından sunulan eğitime yönelik hizmetleri; bu hizmetten yararlanmak isteyenlerle buluşturan web portalı (www.kursrehberi.net), mobil uygulamalar ve/veya çeşitli kanallar aracılığı ile hizmet veren tüzel kişidir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ : Hizmet ve yükümlülükleri işbu sözleşmede belirtilen eğitim sektöründe faaliyet gösteren tüzel kişidir.

 

  1. Site: İşbu sözleşmenin konusunu oluşturan faaliyet ve hizmetlerin web portalı (www.kursrehberi.net), mobil uygulamalar ve/veya çeşitli kanallar üzerinden sunulduğu, KURSREHBERİ.NET tarafından kurulan ve yönetilen platformdur.

 

  1. ÜYE: İşbu sözleşmenin tarafı olmayan ve “KURSREHBERİ.NET”e ait web portalı (www.kursrehberi.net), mobil uygulamalar ve/veya çeşitli kanallar aracılığı ile bilgi ve/veya hizmet almayı amaçlayan 3. gerçek kişilerdir.

 

  1. Hizmet: ÜYE İŞYERİ’nin ………………………………………………… adresi üzerinden ÜYElere sunduğu tüm eğitim hizmetlerini ifade eder.

 

  1. Platform: KURSREHBERİ.NET tarafından; web portalı, mobil uygulamalar ve/veya çeşitli kanallar aracılığı ile ÜYELERE sağlanan hizmetlerin bulunduğu web  sitesi ve uygulamalardır.

 

  1. Marka: Tarafların, mal ve hizmetlerine yönelik olarak, sektördeki diğer kuruluşlardan ayırt etmeye ve farklılaştırmaya hizmet eden isim, logo, kavram, sözcük, simge, tasarım, resim ve bütün bunların bileşkesi olan somut ve soyut bir kavramdır.

 

  1. Know-how: Tarafların sektörde birikim ve deneyimle elde ettiği, işin yapılışı için önemli ve tanımlanmamış, gizli bilgi birikimi.

 

  1. Gizli : Know-How’un barındırdığı bilgi ve birikim, tarafların iş alanı dışında tamamen bilinmeyen ve elde edilemez, işin yönetimine ilişkin bilgidir.

 

 1.  SÖZLEŞMENiN KONUSU
  1. KURSREHBERİ.NET kurucu şirket (Bundan sonra “KURSREHBERİ.NET olarak anılacaktır) ve ÜYE İŞYERİ, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiler olup işbu sözleşmenin konusu; KURSREHBERİ.NET platform üzerinden ÜYE İŞYERİ’nin belirtilmiş hizmetlerinin, web ve/veya mobil aracılığı ile ÜYELERE sunulması ve/veya kullanılması adına hukukiliğin sağlanması ve bu süreçte tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

 1.  SÖZLEŞME SÜRESİ
  1. İşbu sözleşmenin süresi taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 1 yıldır.

 

 1.  ÜYE İŞYERİ YÖNETİM PANELİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Yönetim paneli kuruluşu, KURSREHBERİ.NET tarafından gerçekleştirilmiş ve işbu sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca ÜYE İŞYERİ’ne kullanımı için paket olarak ve kapsamına göre ücretlendirilerek sunulmaktadır. İşbu sözleşmenin süresi bitiminde ve/veya her halükarda sözleşme ilişkisinin sona ermesi halinde, ÜYE İŞYERİ’nin platform erişimine ve kullanımına KURSREHBERİ.NET tarafından son verilir.

 

 

  1. Platforma yönelik her türlü operasyon hakkı KURSREHBERİ.NET’e aittir. ÜYE İŞYERİ, bu sistem içerisinde yalnızca bir kullanıcı durumunda olduğunu ve KURSREHBERİ.NET’in sistemde yapacağı herhangi bir değişikliğin kabulünde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET platformuna, kendi ÜYE İŞYERİ hakkındaki aşağıda listelenmiş bilgileri en kısa sürede tanımlamayı ve bu bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
   1. İşyerine ait Bilgiler
   2. İşyerine ait Fotoğraflar
   3. İşyeri tarafından verilen hizmetler
   4. İşyeri Çalışma saatleri
   5. İşyerinin düzenlemiş olduğu indirim ve kampanyalar,
   6. Ve yukarıda belirtilenlerin yanısıra KURSREHBERİ.NET platformunda var olan diğer tanım, ayar ve özellikler.

 

  1. ÜYE İŞYERİ; ÜYE İŞYERİ kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve KURSREHBERİ.NET’te oluşturulmuş her bir kullanıcı adı için yalnızca bir adet e- posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinin değiştirilemeyeceğini, yeni bir e-posta adresinin ancak KURSREHBERİ.NET üzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanabileceğini; bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu; kabul beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, “Kullanıcı adı” ve/veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu; başka bir kullanıcının sisteme girerek bilgilerde hataya sebebiyet vermesi durumunda KURSREHBERİ.NET’in hiçbir şekilde bu durumdan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ; KURSREHBERİ.NET tarafından verilen hizmetlerin ve/veya yazılımların telif hakkının KURSREHBERİ.NET’e ait olduğunu; bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET üzerinden ileri sürdüğü; fikir, düşünce, ifadenin ve/veya KURSREHBERİ.NET platformuna eklediği dosyaların, gönderdiği her türlü bilgi vb. hususun sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna istinaden ÜYE İŞYERİ, ÜYE ile arasında oluşabilecek her türlü ihtilaf dahil, ancak; bunlarla sınırlı olmamak üzere; KURSREHBERİ.NET’in sistem üzerinden ileri sürülen herhangi bir bilgi/belge/ifadeden ve/veya ÜYE tarafından paylaşılan görüş, düşünce ve anketlerden sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

  1. KURSREHBERİ.NET uygulaması, ÜYE’ye talep ettiği kurs hakkında sistem üzerinden bilgi ve her türlü iletişim hakkı sağlar. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET tarafından yönlendirilerek gelen ÜYElere, üyenin seçtiği hizmeti taahhüt ettiği gibi sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin, ÜYE İŞYERİ’nin taahhüt ettiği gibi ifa edilmemesi durumunda, KURSREHBERİ.NET hiçbir şekilde hukuki olarak sorumlu değildir.

 

  1. ÜYElerden alınan kurs taleplerinin ÜYE İŞYERİNE iletilme hakkı saklıdır. ÜYE İŞYERİ, talepleri doğrudan kendisinin değiştiremeyeceğini ve/veya iptal edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme süresi boyunca, KURSREHBERİ.NET tarafından kendisine KURSREHBERİ.NET platformunda bulunması sebebiyle verilmiş ve platformu tanıtıcı her türlü logo, işaret, marka, broşür, tabela vb. hususları ÜYE İŞYERİ’nde görünür bir şekilde sergileyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona ermesi halinde, sergilenen materyaller ÜYE İŞYERİ’nce kaldırılacak ve KURSREHBERİ.NET’e iade edilecektir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET’in dilediği zaman veya sürekli olarak KURSREHBERİ.NET platformunu izleyebileceğini; bu kapsamda kurallara aykırı davranıldığının tespiti halinde KURSREHBERİ.NET’in gerekli müdahalelerde bulunma ve ÜYE’yi ve/veya ÜYE İŞYERİ’ni hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, bu hallerde KURSREHBERİ.NET’ten ücret iadesi dahil olmak üzere herhangi bir talepte bulunulamayacağını gayri kabil-i rücu olarak kabul ve beyan eder.

 

  1. KURSREHBERİ.NET, kendi platformunu ticari amaçla kullanabilir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamayı; ÜYELERE ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye kullanmamayı; bu hallerde KURSREHBERİ.NET tarafından işbu sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğini kabul ve beyan eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET platformunda çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların KURSREHBERİ.NET’te gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET platformunda paylaştığı yazılara (ESER’e) ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 21. maddesinde düzenlenen "İşleme  Hakkı"nı, 22. maddesinde düzenlenen "Çoğaltma Hakkı"nı,  23.  maddesinde düzenlenen "Yayma Hakkı"nı, 24. maddesinde düzenlenen "Temsil Hakkı"nı ve 25. maddesinde düzenlenen dijital iletim,  cep  telefonu  uygulamaları  ile  internet üzerinden yayımlar da dâhil olmak üzere "İşaret  Ses  ve/veya  Görüntü  Nakline Yarayan     Araçlarla     Umuma     Yayın     Hakkı”nı,     bilhassa     5809     sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu anlamında elektronik haberleşme teşkil eden teknolojiler aracılığıyla, elektronik ortamlarda, internet ortamında veya teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkabilecek sair mecralarda yayın  ve  dilediği  şekilde  tasarruf  hakkını ve yeniden iletim haklarını,  umuma  iletim  ve  üçüncü  kişilerin  seçtikleri  yer ve zamanda ESER’e erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını ve işbu sözleşmede belirlenen diğer hakları sözleşmede düzenlenen  süre  için  ve  bu sözleşmede düzenlenen şartlar dâhilinde münhasıran ve işbu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, KURSREHBERİ.NET’e gerekli yetkiyi  ve/veya  ruhsatı  verdiğini  ve/veya devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişi ve/veya kişilerin KURSREHBERİ.NET’E yönelik olarak herhangi bir hak talebinde bulunması halinde bunu ivedi ve yazılı olarak KURSREHBERİ.NET’e bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir bildirimin yapılmaması ve/veya geç yapılmasından dolayı oluşacak her türlü zarardan ÜYE İŞYERİ’nin bizzat sorumlu olacağı tarafların beyan, kabul ve

 

taahhütlerinde olup KURSREHBERİ.NET’in başta işbu sözleşmeyi ihtarsız feshetme ve diğer tüm yasal hakları saklıdır.

 

 

 1.  TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ORTAK HÜKÜMLER

 

 

  1. KURSREHBERİ.NET’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. KURSREHBERİ.NET ve ÜYE İŞYERİ birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel/gerçek kişilerdir. KURSREHBERİ.NET; ÜYE ile ÜYE İŞYERİ'ni bir araya getiren KURSREHBERİ.NET platformunun  kurucusudur.  KURSREHBERİ.NET,  hiçbir surette ÜYE İŞYERİ’nin hizmetlerinin sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi ve/veya ÜYE İŞYERİ’nin acentesi, bayii, vekili, temsilcisi vb. olarak addedilemez.

 

   1. KURSREHBERİ.NET; yalnızca ÜYE ve ÜYE İŞYERİ'ni buluşturur ve/veya ÜYE İŞYERİ tarafından sunulan hizmetlerin pazarlama, tanıtım ve satış faaliyetini yapar. KURSREHBERİ.NET, ÜYE ile ÜYE İŞYERİ'nin tarafı olduğu hizmetin ifa sürecinin hiçbir şekilde tarafı olarak kabul edilemez.

 

   1. ÜYE İŞYERİ tarafından sağlanan, sunulan, ifa edilen hizmetler; hiçbir şekilde KURSREHBERİ.NET'in taahhüt ve garantisi altında değildir.

 

   1. KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİ’nin kendisine sağladığı bilgi ve/veya belgelerin doğruluğunu ve/veya geçerliliğini kontrol etmek zorunda değildir. ÜYE İŞYERİ’nin sağladığı bilgi ve/veya belgelerde yanlışlık, hata, geçersizlik vb. bir durum olması halinde; KURSREHBERİ.NET, yasal olarak hiçbir merci önünde sorumlu değildir. Bilgi ve/veya belgelerde doğabilecek herhangi bir sorunda, doğruluğunu ve/veya geçerliliğini ispat yükü vb. hususlarda yasal sorumluluk, tamamen ÜYE İŞYERİ’ne aittir.

 

   1. KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİ’nin iş yapma gücü ve/veya kazancında herhangi bir artış olmaması ve/veya bunların azalması halinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

   1. KURSREHBERİ.NET; KURSREHBERİ.NET platformunu kullanıma ve ihtiyaca uygun olarak düzenlemeyi, kullanıcılara daima ulaşılabilir ve/veya aktif kılmayı, sistemin ve uygulamanın işlevselliğinin devamlılığını azami ölçüde sağlayacağını

 

kabul ve beyan eder. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, (doğal felaket, savaş, isyan, siber saldırı vs. gibi tarafların önceden öngöremeyeceği haller) sistemin ve uygulamanın işlevselliğinin sürdürülebilirlik hali saklıdır.

   1. KURSREHBERİ.NET, gerek gördüğü durumlarda iş bu sözleşmeyi, ek

maddelerle güncelleme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir.

 

   1. KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİ’nin herhangi onay ve muvafakati olmaksızın işbu sözleşmeden kaynaklanan tüm haklarını devredebilir.

 

   1. KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİ’nin platform bazında yaşadığı problemlere

çözüm getirecektir ancak nihai çözümü taahhüt etmemektedir.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET’in ticari itibarını ve ÜYE ilişkilerini zedeleyecek, basiretli tüccar anlayışına ters düşecek davranış içinde olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde; KURSREHBERİ.NET, itibarını ve ticari hayatını koruma açısından sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına ve yükümlülüğüne sahiptir.

 

  1.  ÜYE İŞYERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. ÜYE İŞYERİ; KURSREHBERİ.NET’in isim hakkının itibarını korumayı, KURSREHBERİ.NET’in unvanına ve/veya namına gelebilecek zararlara izin  vermemeyi, buna sebep olmamayı ve/veya bu yolda başkalarına destek vermemeyi,  zarar verenleri bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine, ÜYE  İŞYERİ,  bu  anlaşma ile kullanılma hakkı tanınmış olanlar  dışındaki  hususlar  üzerinde  herhangi bir hak, yetki ve/veya menfaat sahibi olmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET’i temsilen yetkilere sahip oluyormuş gibi hareket etmeyecek, böyle bir intiba bırakılmasına müsaade etmeyecek ve bu konuda üçüncü şahısların  yanılmalarına hiçbir  şekilde  meydan  vermeyeceğini  kabul,  beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ’nin, KURSREHBERİ.NET’in ticari itibarını ve ÜYE ilişkilerini zedeleyecek, basiretli  tüccar  anlayışına  ters  düşecek  davranış  içinde  olması ve bunu sürdürmekte ısrar etmesi halinde; KURSREHBERİ.NET,  kendi  itibarını koruma açısından, sözleşmenin tek taraflı feshi de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, bu sözleşmeden doğan herhangi bir menfaatini ve/veya hakkını ve/veya yükümlülüklerini KURSREHBERİ.NET’in yazılı izni olmadan 3. şahıslara devredemez, temlik edemez, takyidat altına sokamaz, rehin edemez, veya üzerinde bir takyit, teminat menfaati veya rehin yaratamaz, yüklendiği hizmet faaliyet ve sorumluluklarını başka bir şahıs ve kuruluşlara yükleyemez.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, bu sözleşmeye dayanan ticari faaliyetini kendi nam ve hesabına, hukuken bağımsız, ilgili vergi dairesine kaydını yaptırmış, Belediye mevzuatlarına göre çalışma ruhsatını almış bir tacir olarak yürütmeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

 

   1. İşbu sözleşmenin 6.2.5. maddesi ile uyumlu olmak üzere, ÜYE İŞYERİ; ilgili oda, dernek üyeliği yada mevzuatla belirlenmiş izin, ruhsat, belge vb. belgeleri eksik alınması; kuruluş ve/veya faaliyetle ilgili belgelerde noksan, hata olması durumunda, tek hukuki sorumludur. ÜYE İŞYERİ’nin herhangi bir denetim geçirmesi halinde; KURSREHBERİ.NET, denetimin sonuçlarından ve hukuki yaptırımlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

   1. ÜYE İŞYERİ’nin kuruluşu, yönetimi, işletilmesi ve ÜYE İŞYERİ’ndeki emtianın satışından ve ÜYE İŞYERİ’nde verilecek hizmetlerden doğacak bütün ihtilaflarda  hukuki ve cezai sorumluluk ÜYE İŞYERİ’ne  aittir.  Bu  hususta  açılabilecek  herhangi bir davadan ve çıkabilecek herhangi bir husumetten KURSREHBERİ.NET  hiçbir  şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, sözleşme gereği sağladığı hizmetlerin ifasını gerçekleştirmek zorundadır. Hizmetin artık mevcut olmaması halinde ÜYE İŞYERİ’ne tahsis edilmiş platform bölümünden derhal güncelleme işlemi yapması gerekmektedir. Gerekli güncelleme işlemlerinin yapılmaması halinde doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan KURSREHBERİ.NET’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığı taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, kendi işyerinde çalıştıracağı kişilerin yapacakları işe göre ehil olmasını garanti etmekte ve bu husustaki tüm sorumluluğu almakta ve çalıştırdığı personelden 3.kişilere karşı oluşabilecek zararlardan da tek sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde, ÜYE İŞYERİ, hizmetlerinin ÜYElerde herhangi bir zarara yol açması halinde tek sorumlunun kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

   1. İşbu sözleşmenin 6.2.9 maddesi ile uyumlu olarak, ÜYE İŞYERİ; çalıştırdığı personele ait sertifika, mevzuata uygun belgeler, diploma vb. mesleki ehilliğe ilişkin hususların bulundurulması, alınması ve saklanmasına yönelik hususlarda  tam  ve tek sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

   1. İşbu sözleşme sürecinde KURSREHBERİ.NET tarafından uygulamalarda ya da KURSREHBERİ.NET platformunda yapılacak yenilikler, ek duyurular ile ÜYE İŞYERİ’ne KURSREHBERİ.NET tarafından bildirilecek olup ÜYE İŞYERİ, bu değişiklikleri en kısa sürede kendisine erişim yetkisi tanınan platform üzerinden düzenlemek ve hayata geçirmek mecburiyetindedir.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca ve sözleşmesinin feshinden itibaren 1 yıl süreyle; aynı iş ve hizmetlerle ilgili elektronik ortamda ve/veya KURSREHBERİ.NET harici benzer platformlarda hiçbir şekilde faaliyet göstermemeyi, KURSREHBERİ.NET’in itibarini sarsacak veya herhangi bir bölgede KURSREHBERİ.NET ile rekabete girecek veya girme kapasitesi olan bir platformda ve/veya benzer platformlarda doğrudan veya dolaylı olarak bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

   1. ÜYE İŞYERİ; ÜYE İŞYERİ içinde ve dışında tüm görsel, yazılı basın, dergi, katalog, bilişim, yayın, müzik yayını ve sair tüm hususlarda gerekli tüm  izinleri,  telifleri, onayları ilgili kurum, kuruluş ve derneklerden almayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu hususlara ilişkin KURSREHBERİ.NET’in herhangi bir hak ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Olası bir uyuşmazlık halinde, ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET’e hiçbir şekilde rücu edemez.

 

   1. ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET platformunda sunulan yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda KURSREHBERİ.NET’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1.  TARAFLARIN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
   1. Taraflar; Üçüncü şahıslarla akdedecekleri başkaca sözleşmeleri bizzat kendi adlarına tanzim ve imza edeceklerdir. Tarafların birbirlerini temsilen, üçüncü

 

şahıslarla akdetme veya sair herhangi bir iltizamı muameleye yetkileri kesinlikle mevcut olmayıp, üçüncü şahıslarla her türlü işlemler sadece kendilerini bağlayacaktır. Başka bir deyişle, taraflar; tüm faaliyetlerinde hukuki, ticari ve mali yönden tümü ile kendi adına sorumlu olarak çalışacaktır. KURSREHBERİ.NET’in herhangi bir memuru hizmetlisi ve benzeri kişi hiçbir şekilde ÜYE İŞYERİ’nin bir memuru, hizmetlisi ve benzeri sıfatını taşımayacaktır.

 

   1. Taraflar; birbirlerinden bağımsız birimler olup, gerek bu sözleşme, gerekse bu sözleşme ile tanınan sorumluluklar, taraflar arasında hukuki anlamda ortaklık, acentelik, mümessillik ve benzeri anlamlarda bir temsilcilik tesis etmeyecektir.

 

 1. ÖDEMELER
  1. Taraflararası akdedilen işbu sözleşmenin herhangi bir bedeli yoktur. Ancak, KURSREHBERİ.NET platformunun kullanımından dolayı, ÜYE İŞYERİ, KURSREHBERİ.NET’a düzenli olarak ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemenin detayı işbu sözleşmenin devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ; KURSREHBERİ.NET’e üye olurken; 4 çeşit üyelik paketi arasından ihtiyacına en uygununu seçebilir. Her bir hizmet paketinin kapsamı farklı olup fiyatlandırmalar da buna göre düzenlenmiştir. Hizmet paketlerinin yer aldığı bilgilendirme amaçlı doküman, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, hizmet paketine ilişkin satın almayı KURSREHBERİ.NET portalı üzerinden ve sanal pos hizmeti ile yapar. Talep halinde, seçilen paket yükseltilebilir ve/veya düşürülebilir; ancak paket düşürme ve/veya yükseltme, mevcut satın alınan paketin iptali ve seçilen yeni paketin satın alınması ile gerçekleşebilir.

 

 1.  SİSTEMİN KORUNMASI VE REKABET YASAĞI
  1. ÜYE İŞYERİ, iş bu anlaşma ile sınırlı kullanma hakkı tanınan tüm haklarının, hizmet ve ticari markaların, kurumsal kimliğin, operasyon sisteminin, bilgi ve tecrübe birikimi (know how) ve diğer tüm operasyonel-ticari-teknik bilginin tamamının yalnız ve sadece KURSREHBERİ.NET’e ait olduğunu ve bunları kendi veya KURSREHBERİ.NET’ten başka 3. tarafların adına kaydettirmesinin yasak olduğunu bildiğini taahhüt eder. Bu belirtilenleri de sadece ve yalnız işbu anlaşmada belirtilen hedef ve amaçlar doğrultusunda kullanacağını taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ; tüm yukarıda belirtilenlerin zararına olabilecek doğrudan veya dolaylı bir harekette bulunmamayı, bunlara karşı girişilebilecek her türlü saldırıyı özellikle bölgesinde cereyan eden hak ihlallerini KURSREHBERİ.NET’e bildirmeyi, KURSREHBERİ.NET’in marka ve hizmet haklarını korumak için elinden gelen çabayı göstermeyi, her türlü destek ve yardımı göstermeyi taahhüt eder. Yasal koşullar gerçekleştiği takdirde KURSREHBERİ.NET’in de onayını alarak bu tür hak ihlallerine karşı bizzat kendisi de dava açabilecektir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, bunun dışında maddi hukuk açısından durum ne olursa olsun KURSREHBERİ.NET platformuna dahil tescilli sınai mülkiyet unsurları üzerindeki haklar başta olmak üzere, tüm hakların geçersizliğini ne dava ne de defi yolu ile ileri sürmeyeceğini taahhüt etmektedir. ÜYE İŞYERİ, aynı taahhüdü KURSREHBERİ.NET’in tescilsiz tanıtım işaretleri ve/veya know-how’ları açısından gerek Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabetin önlenmesi hükümleri gerekse diğer mevzuat tarafından korunan pozisyonlarına dava ve/veya defi yolu ile karşı gelmeyeceğini taahhüt etmiştir.

 

  1. Sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi, ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme süresince KURSREHBERİ.NET hakkında öğrendiği bilgiyi, know-how ve ticari sırları süresiz olarak saklamakla yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ’nin sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde KURSREHBERİ.NET, sözleşme bitiminden itibaren 10 yıl geçmesi hali dahil olmak üzere, ÜYE İŞYERİ’ye rücu edebilir ve ÜYE İŞYERİ hakkında yasal yollara başvurabilir.

 

 1.  GİZLİLİK
  1. ÜYE İŞYERİ, bu sözleşmenin devamı müddetince ve/veya sonrasında gerek KURSREHBERİ.NET’in gerekse diğer ÜYE İŞYERİ ile direkt olarak veya onların sağladığı imkanlarla temin ettiği bütün teknik, ticari, ÜYE İŞYERİ ve pazarlama sırlarını, her türlü belge, isim, bu isimleri çağrıştıracak benzer isim logo, tanıtım araçları ayrıca ÜYE ve/veya KURSREHBERİ.NET ile olan ilişkilerine ait her türlü bilgileri gizli tutmayı işin gerektirdiği ölçü ve şekillerin dışında bunları hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi keza bunları bu sözleşmenin ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da gizli tutmayı ve gerek şahsen ve gerekse üçüncü şahıslara intikal ettirmek suretiyle bunları asla kullanmamayı ve kullandırmamayı, çalıştırdığı personelinde tüm bu gizlilik kurallarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Bu yasak KURSREHBERİ.NET tarafından kendisine  aktarılmamış,  ancak  aradaki ilişki nedeniyle edinilmiş KURSREHBERİ.NET ve/veya KURSREHBERİ.NET’e ait tüm teknik, ticari, ÜYE İŞYERİ ve pazarlamaya ilişkin sırları da kapsar.

 

 1. DELİL ANLAŞMASI

  1. Taraflar; taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ve alacak-borç ilişkilerinin belirlenmesinde tarafların defter kayıt ve/veya belgeleri ile mikrofilm ve/veya bilgisayar kayıtlarının, elektronik başta olmak üzere her türlü sistem kaydının ve KURSREHBERİ.NET platform kayıtlarının ve delil niteliğine haiz olan her türlü kaydın; kayıtsız şartsız kesin delil ve bu maddenin delil sözleşmesi olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

 1.  KARŞILIKLI SADAKAT VE MENFAATLERİ KORUMAK BORCU
  1. Gerek ekonomik özelliği gerekse içerdiği yükümlülükler açısından taraflar arasında yoğun güvene dayanan sürekli bir borç ilişkisi doğuran bu sözleşme , her iki tarafa da iyiniyet ve dürüstlük kuralından kaynaklanan bir sadakat ve karşılıklı birbirlerinin menfaatlerini korumak borcu yüklemektedir. Bu sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerin ifasında ve sözleşmenin konusunu herhangi bir şekilde ilgilendiren tüm faaliyetlerde taraflar bu genel yükümlülüğün gerektirdiği biçimde davranmak zorundadır. Aksine davranış sözleşmenin ihlali olarak kabul edilecektir.

 

 1.  YASAL GEÇERLİLİK
  1. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinşn yasal mevzuat hükümleri veya resmi makamların uygulamaları doğrultusunda geçersiz olması veya yürürlüğe konulamaması durumunda dahi, söz konusu madde dışındaki diğer tüm maddelerin geçerliliği devam edecektir. KURSREHBERİ.NET’in sözleşmedeki herhangi bir hakkını kullanmaması, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmez. KURSREHBERİ.NET, bu hakkını dilediği zaman kullanabilir.

 

 1.  KANUNİ REHİN HAKKI
  1. Taraflar arasında sözleşmeden dolayı çıkabilecek ihtilaflarda, hangi hesaptan olursa olsun ÜYE İŞYERİ’nin KURSREHBERİ.NET’e olan tüm borçları ödenene kadar KURSREHBERİ.NET, ÜYE İŞYERİ’nin elinde tuttuğu tüm ürünler ve/veya diğer nakdi değere sahip hususlar üzerinde kanuni rehin / ipotek ve sair kanuni haklara haizdir.

 

 1. VAZGEÇME VE CEZAİ ŞARTLAR
  1. ÜYE İŞYERİ’nin sözleşme yürürlüğe girdikten sonra; fakat, KURSREHBERİ.NET platformunda faaliyet göstermeden önceki aşamada vazgeçmesi halinde, seçtiği paket üzerinden % 10 cayma  bedelinin  peşinen  alınmasını kabul,  beyan ve taahhüt eder. %10 cayma bedeli kesildikten sonra, kalan paket bedeli ÜYE İŞYERİ’ne iade edilir.

 

  1. Sözleşmenin feshi halinde, tarafların birbirinde bulunan belgeleri ve bilgileri eşzamanlı olarak yok edilir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ’nin; işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi, KURSREHBERİ.NET’e ve/veya KURSREHBERİ.NET’e ait herhangi bir patent, ticari marka, telif veya benzeri bir hakkın izinsiz kullanımı ve/veya  hakkın  ihlali,  ÜYE İŞYERİ tarafından herhangi bir tüzük ve/veya yönetmeliğin ihlali ve/veya ÜYE İŞYERİ’nin kusurlu davranışları sonucu herhangi bir üçüncü şahıstan gelebilecek KURSREHBERİ.NET’e ve/veya KURSREHBERİ.NET’in ismine zarar verici şikayet durumunda            KURSREHBERİ.NET’in                             uğrayacağı           bilcümle           zararları KURSREHBERİ.NET’in ilk talebinde ödeyeceği gibi, bu zararın yanı sıra (ayrıca  doğmuş olsun veya olmasın) cezayı ilk talebinde KURSREHBERİ.NET’e defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1.  SÖZLEŞMENİN FESHİ
  1. ÜYE İŞYERİ’nin bu sözleşmenin maddelerinde açıklanan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi ve/veya bunlara aykırı davranması halinde, hissedar yapısının ve/veya yöneticilerinin değişmesi halinde veya mücbir sebep (doğal felaket, savaş, isyan, vs. gibi tarafların önceden öngöremeyeceği haller) hallerinde KURSREHBERİ.NET’in, sözleşmeyi, sonunu beklemeksizin her zaman ihbarsız ve tazminat ödemeksizin feshedebilir. Fesih sebebi üzerinden 10 yıl geçmiş olsa bile, akdin feshini haksız hale getirmez.

 

  1. ÜYE İŞYERİ’nin hiçbir alacaklısı, temsilcisi, aracısı veya yediemini, Marka veya Know-How’i kullanmaya veya KURSREHBERİ.NET’in  peşinen  verilmiş  izni olmaksızın sözleşme konusu İş’i sürdürmeye hakkı yoktur. Tüm bu durumlarda KURSREHBERİ.NET’in akdi tek taraflı fesih yetkisi mevcuttur. Eğer ÜYE İŞYERİ tasfiyeye giderse, alacaklılarından herhangi biri, şirketin veya mal varlıklarının

 

idaresine atanırsa veya alacaklılarla herhangi bir birlik oluşturulursa, bu durumda

da KURSREHBERİ.NET sözleşmeyi derhal FESİH hakkına sahiptir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ, sözleşmeyi süresinden önce ve/veya haksız nedenle feshetmek istediği takdirde, KURSREHBERİ.NET’e, varsa, reklam tanıtım için taahhüt etmiş olduğu ve bundan kaynaklanan bedellerin tamamı geri ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. ÜYE İŞYERİ’nin, işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay sonra sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek istemesi halinde, satın alınan paket toplam bedelinin % 10’u üzerinden cayma bedeli peşinen KURSREHBERİ.NET tarafından alınacaktır. Cayma bedeli olan %10 ödeme alındıktan sonra, kalan paket bedeli ÜYE İŞYERİ’ne iade edilir.

 

  1. ÜYE İŞYERİ’nin süresinden önce sözleşmeyi tek taraflı feshetmek istemesi halinde, KURSREHBERİ.NET sisteminden girilen ÜYE randevularında herhangi bir değişiklik olmaz. İşbu sözleşmenin 15.5. maddesindeki ödemeden bağımsız olmak  üzere; ÜYE İŞYERİ, sözleşmenin sona ermesi halinde bile, sona erme tarihine kadar olan, KURSREHBERİ.NET platformu üzerinden alınmış ve henüz ifa edilmemiş hizmetlerin ücretini KURSREHBERİ.NET’e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1.  SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE YENİLENMESİ
  1. ÜYE İŞYERİ’nin, sözleşme hükümlerine tam olarak uygun hareket etmesi ve bu sözleşme ile ilgili olarak bir temerrüt içinde olmaması durumunda, sözleşmenin bitiminden 1(bir) ay önce taraflar isteklerini yazılı ve/veya e-imzalı olarak bildirdikleri takdirde karşılıklı mutabakat ile sözleşmeyi yenileyebilirler. Yenilenen sözleşmenin şartlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin hakkı KURSREHBERİ.NET’te saklıdır.

 

  1. Sözleşme bitiminden 1 ay önce tarafların herhangi bir değişiklik talebinde bulunmaması halinde, kendiliğinden yenilenecektir. Yeni sözleşmede ücretlerin değişikliği hakkı KURSREHBERİ.NET’te saklıdır.

 

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
  1. KURSREHBERİ.NET işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve  KVK  Kurulu  tarafından  bildirilecek  olan  diğer  idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve

 

korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda KURSREHBERİ.NET, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki; KURSREHBERİ.NET’in kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi, alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması, KURSREHBERİ.NET nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi, KURSREHBERİ.NET ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, KURSREHBERİ.NET’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi, KURSREHBERİ.NET’in kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi, hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması, KURSREHBERİ.NET, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

 

 1.  YETKİLİ MAHKEME
  1. Taraflar bu sözleşme ile ilgili olarak aralarında ortaya çıkan ihtilafları karşılıklı müzakereler ile çözümlemeye çalışacaklardır. Taraflar arasında doğacak her türlü ihtilaf müzakere yolu ile çözümlenemediği takdirde bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olarak; İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatleriyle …………………………. Tarihinde 18 Madde 16 sayfa ve iki nüsha olarak imza edilmiştir.

 

 

ÜYE İŞYERİ                                               KURSREHBERİ.NET

Kursrehberi.NET Ailesine Hoş Geldiniz
Üyelik bilgilerinizi içeren bir maili, bildirdiğiniz kurum e-mail adresine ilettik. Mail'de yer alan bilgiler ile "Kurum Sayfanıza" giriş yapabilir ve sitemizi kullanmaya başlayabilirsiniz.