Kursrehberi.Net
(değiştir) Üye Ol
Makro Akademi Eğitim Kurumları
Makro Akademi Eğitim Kurumları
ANKARA/ÇANKAYA
0,0
Firma Puanı
Hakkımızda
Galeri
Kurslar
İletişim
Canlı Destek

Makro Akademi, Türkiye’nin en iyi hoca kadrosunu aynı çatı altında toplama ve KPSS hazırlık döneminde bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı her şeyi sunma iddiası ile kurulmuştur.

Kurumun oluşum aşamasından itibaren, uzman bir ekip tarafından ÖĞRENCİ GÖRÜŞÜ esas alınarak alışılmış dershane formatı dışında ÖĞRENCİ MERKEZLİ bir sistem oturtulmuştur.

KPSS öğrencisini çok iyi tanıyoruz ne istediğini çok iyi biliyoruz.

Öğrenci 16 yıllık bir eğitim sürecinin ardından tam üniversite mezuniyetiyle birlikte işe başlayıp hayata atılacağını düşünürken karşısına zorlu bir sınav, zorlu bir süreç daha çıkıyor. Son olarak üniversite yerleştirme sınavında dershaneye giden öğrencinin 5 yıllık aradan sonra yeniden, geleceğinin dizaynında bir dershaneden yardım alması gerekiyor.

Eğitim hayatını başarıyla tamamlamış üniversite mezunu gençlerimiz geleceklerinin sorumluluğunu sırtlayıp bu zorlu sürece adım atmaya karar veriyor. Yaşamının geri kalanını belirli bir refah seviyesine taşımak ve saygın bir meslek sahibi olabilmek için tüm enerjisiyle yola koyuluyor.

Biz de Makro Akademi olarak tam bu noktada öğrenciye gereksinimi olan yol haritasını çiziyoruz. Zamanı en iyi şekilde kullanabilmesi, KPSS ve Kurum Sınavlarına yetecek bilgi donanımına sahip hale gelmesi, yayın desteği ile sınavda gelebilecek soru tipini önceden tanıması, KPSS formatında gözetmen eşliğinde yapılan denemelerle asıl sınavın provasını yapabilmesi, kariyer yönlendirmesi ile hedef belirlemesi konusunda öğrencimize destek oluyoruz.

Makro Akademi kuruluşundan itibaren sadece KPSS-A ve KPSS-B grubuna yönelik eğitim vermektedir. Tecrübesi 2001 yılına dayanan ve birçok öğrencinin kariyerinde imzası olan eğitimciler ile idari kadro ticari kaygılar güderek her işi değil sadece bildiği işi yapmaktadır.

 

 Genel Koordinatör

Can DÜYEN 

Makro Akademi Eğitim Kurumları Özel KPSS A Hazırlık Kursu
Özel KPSS A Hazırlık Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel KPSS A Hazırlık Kursu

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (KPSS)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını tespit etmek maksadıyla yürürlüğe girmiştir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ilk olarak 1999 yılında Devlet Memurluğu Sınavı (DMS), 2001 yılında Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) olarak yapılmakta iken, 2002 yılında yürürlüğe giren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adıyla yapılmaya başlanmıştır. 

KPSS KPSS‐A, KPSS‐B ve KPSS‐Öğretmenlik olmak üzere temelde üçe ayrılmaktadır. Kamu kurumlarının müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları KPSS‐A, diğer tüm kadrolar ise KPSS‐B olarak tanımlanmaktadır. Öğretmen alımlarına yönelik sınav ise KPSS Öğretmenlik olarak adlandırılmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) bu kadro ve görevlere atanacak adaylar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.

KPSS A GRUBU KADROLAR

Başbakanlık, bakanlar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına, atanacak adayların ön elemesi için, müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları, kontrolör ile kaymakam adaylığı kadrolarına A grubu kadrolar, bu kadrolara atanabilmek için yapılan sınava da KPSS‐A denmektedir.

Bu kadrolara genel olarak SBF, Hukuk, iktisat, İİBF ve işletme Fakültesi mezunları başvurabilmekte olup, nadiren de olsa bazı kurumlar mühendislik veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, uzman yardımcılığı ve kontrolör kadro|arına başvurabilmelerine imkan tanımaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir: KPSS‐A kadroları temel olarak İİBF, Hukuk, SBF, İktisat ve İşletme Fakültesi mezunlarına yöneliktir. Sadece çok az sayıda kurum, bu fakülteler dışındaki fakülte mezunlarının da başvurularını kabul etmektedir.

Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen‐Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendislerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Mühendislik, mimarlık, fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır. Kamu kurum ve kuruluşları, (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.

Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan da ilgili omu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir. Adayların öncelikle KPSSʹYE girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban Duanın üzerinde KPSS puanı almış olmaları şarttır. Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve Pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır. KPSS‐A kadrolarına başvuracak adaylar başvuru yapmak istediği Kamu kurum ve kuruluşlarının A grubu kadrolarında belirtilen görevlere ilişkin giriş sınavı şartlarında belirtilen KPSS puan türü ve asgari puanı almak zorundadır.

A grubu ise GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, YABANCI DİL, İKTİSAT, HUKUK, MUHASEBE, MALİYE, İŞLETME, KAMU YÖNETİMİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER, İSTATİSTİK, EKONOMETRİ, ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER gibi mesleki testler uygulanır. Öğretmenlik için sınava girecek adaylara ise; GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testinin yanı sıra, EĞİTİM BİLİMLERİ testi de uygulanır. A Grubu kadrolarına sadece Lisans mezunları girebilmektedir. B Grubu kadrolarına ise; Orta Öğretim,Ön lisans ve Lisans mezunları girebilmektedir.

KPSS‐ A YAŞ SINIRI

KPSS ‐ A için 35 yaştan gün almamış olma şartı aranmaktadır.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Makro Akademi Eğitim Kurumları Özel KPSS B Hazırlık Kursu
Özel KPSS B Hazırlık Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel KPSS B Hazırlık Kursu

KPSS B GRUBU KADROLAR

Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, KPSS‐A Kadrolarında belirtilen meslekler dışındaki meslek ve kurumlar için, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları kapsamaktadır.

KPSS B grubu kadroları ise direkt KPSS puanı ile atama yapılan kadrolardır. Bu kadroların sınav konuları GENEL YETENEK ve GENEL KÜLTÜR testlerinden oluşur. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS‐B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS‐B kadrolardır. 2013 yılında yapılan değişiklikle Kurum Avukatlığına atanma, merkezi atama dışına alınmış ve kurumların giriş sınavı ve mülakat sınavı yapması için düzenleme getirilmiştir. Mühendis kadrolarına yapılacak atamalar için müracaat edecekler KPSS‐B
ʹye girmektedir.

Buna göre mühendis kadrolarına atanmak isteyenler sadece genel kültür ve genel yetenek sınavına katılacaklardır. Bu kadrolar için adayların yabancı dil veya pazar günü oturumlarına katılmalarına gerek yoktur, Diğer taraftan, alım yapılan ve KPSS‐A olarak adlandırılan bazı müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına mühendislik fakültesi mezunlarının da başvurusu kabul edilmektedir. KPSS‐A türü müfettiş, uzman, kontrolör, denetmen yardımcılıklarına girmek isteyen Lisans mezunu adayların Cumartesi sabah oturumuna ek olarak yabancı dil ve pazar günü yapılacak Alan Bilgisi (Maliye, iktisat, Muhasebe, Hukuk vb.) oturumlarına da katılmaları gerekmektedir. Bu gruptaki kadrolar için yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılacaktır. KPSS‐B Kadrolarına atama KPSSʹ de Genel Kültür ve Genel Yetenek soru|arından alınan puanlara göre yapılır.

KPSS‐B Kadrolarına atanmak için fakülte mezunları, fakülte mezunlarının katıldığı KPSSʹde almış olduğu Genel Yetenek ve Genel Kültür puanlarına göre müracaat ederek tercihte bulunurlar. Not: Lisans mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP3, Ön lisans mezunlarının KPSS B kadroları için kullanacağı puan türü KPSSP93, Ortaöğretim mezunlarının KPSS B Kadroları için kullanacağı puan türü KPSS P94 olarak belirlenmiştir. (Ön lisans ve Ortaöğretim mezunları için): Ortaöğretim ve Ön lisans mezunları için sınav Genel Yetenek ve Genel Kültürʹden oluşup tek oturumda yapılır, Sınav süresi 150 dakika (2,5 saat) olur, Sınavda toplam 150 soru sorulmaktadır.

KPSS ‐ B YAŞ SINIRI

KPSSʹ nin düzenlendiği yönetmelik ʺKamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğiʺdir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürütülmektedir. Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir: ʺEKMADDE 3– Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler.ʺ

Yukarıda yer alan madde hangi grup kadroları kapsamaktadır.

1‐ Madde merkezi yerleştirme demektedir. Merkezi yerleştirme ibaresi sadece ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler için kullanılmaktadır. Bu nedenle, mevzuatında yer alan özel hükümler hariç olmak üzere yaş sınırı tespit edilemeyeceğine ilişkin hüküm sadece Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirmelerini kapsamaktadır.

2‐ Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEBʹin yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

3‐ TSK ve Kuvvet Komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

4‐ Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için KPSS‐A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilecektir.

5‐ 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yerleştirmeye tabi değildir.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Makro Akademi Eğitim Kurumları Özel ALES Hazırlık Kursu
Özel ALES Hazırlık Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel ALES Hazırlık Kursu

ALES

Alper ELALDI koordinatörlüğünde  ALES

4 AĞUSTOS'TA başlayacak programımız,120 saat Matematik-50 saat Türkçe dersi ile birlikte 170 Saat devam edecektir. Program süresince tamamı ÖSYM’nin uyguladığı sınavlarda karşınıza çıkmış 15.000+ soru çözülecek her konu anlatımının sonunda taramalar ve performans testleri düzenlenecektir. Tüm yayınlar Makro Akademi tarafından sağlanacak fasikül ve kitaplar öğrencilerimize ücretsiz verilecektir. İzlenecek program tamamen ALES formatında olacak ve mayıs ayına kadar devam edecektir. AKILLI DEFTER sistemi sayesinde öğrencimiz not alma zahmetinden kurtulacak ve derse daha rahat odaklanabilecektir. Dönem sonunda yapılacak ve ÖSYM soru ağırlığına göre düzenlenmiş 10 Deneme öğrencinin kendini görebilmesine imkan sağlayacaktır. ALES'Te yaşanan süre probleminin üstesinden gelebilmenin yolları gösterilecek ve pratik bilgiler verilecektir.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Makro Akademi Eğitim Kurumları Özel Kaymakamlık Kursu
Özel Kaymakamlık Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel Kaymakamlık Kursu

-

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Konum
Makro Akademi Eğitim Kurumları Hakkında

Makro Akademi, Türkiye’nin en iyi hoca kadrosunu aynı çatı altında toplama ve KPSS hazırlık döneminde bir öğrencinin ihtiyaç duyacağı her şeyi sunma iddiası ile kurulmuştur.

Kurumun oluşum aşamasından itibaren, uzman bir ekip tarafından ÖĞRENCİ GÖRÜŞÜ esas alınarak alışılmış dershane formatı dışında ÖĞRENCİ MERKEZLİ bir sistem oturtulmuştur.

KPSS öğrencisini çok iyi tanıyoruz ne istediğini çok iyi biliyoruz.

Öğrenci 16 yıllık bir eğitim sürecinin ardından tam üniversite mezuniyetiyle birlikte işe başlayıp hayata atılacağını düşünürken karşısına zorlu bir sınav, zorlu bir süreç daha çıkıyor. Son olarak üniversite yerleştirme sınavında dershaneye giden öğrencinin 5 yıllık aradan sonra yeniden, geleceğinin dizaynında bir dershaneden yardım alması gerekiyor.

Eğitim hayatını başarıyla tamamlamış üniversite mezunu gençlerimiz geleceklerinin sorumluluğunu sırtlayıp bu zorlu sürece adım atmaya karar veriyor. Yaşamının geri kalanını belirli bir refah seviyesine taşımak ve saygın bir meslek sahibi olabilmek için tüm enerjisiyle yola koyuluyor.

Biz de Makro Akademi olarak tam bu noktada öğrenciye gereksinimi olan yol haritasını çiziyoruz. Zamanı en iyi şekilde kullanabilmesi, KPSS ve Kurum Sınavlarına yetecek bilgi donanımına sahip hale gelmesi, yayın desteği ile sınavda gelebilecek soru tipini önceden tanıması, KPSS formatında gözetmen eşliğinde yapılan denemelerle asıl sınavın provasını yapabilmesi, kariyer yönlendirmesi ile hedef belirlemesi konusunda öğrencimize destek oluyoruz.

Makro Akademi kuruluşundan itibaren sadece KPSS-A ve KPSS-B grubuna yönelik eğitim vermektedir. Tecrübesi 2001 yılına dayanan ve birçok öğrencinin kariyerinde imzası olan eğitimciler ile idari kadro ticari kaygılar güderek her işi değil sadece bildiği işi yapmaktadır.

 

 Genel Koordinatör

Can DÜYEN 

Adres
Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi Kat:9-10 Kızılay Çankaya Ankara
Telefon
312 433 00 25
E-Mail
info@makroakademi.com.tr
Çalışma Saatleri
Haftaiçi : 08.00-18.00 | Cumartesi : 09.00-19.00 | Pazar : 10.00-17.00
Çevrimdışı Mesaj Gönder
* Göndermiş olduğnuuz mesajlara dönüt sağlanabilmesi için lütfen doğru iletişim bilgilerinizi giriniz.
- için yorum yapıyorsunuz.
Aldığınız eğitim nasıldı?
Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi?
Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi?
E-Mail Adresiniz İle Kaydolun

E-Mail veya Kurum Kodu İle Giriş Yapın
1
2
3
4
  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Zamanı Ders Saat Sayısı Kalan Kontenjan Fiyat
alt yatay logo
Telif hakkı 2018 kursrehberi.net | Tüm hakları saklıdır.
Visa & MasterCard