Kursrehberi.Net
(değiştir) Üye Ol
Bahariye Meslek Eğitim Kursları
Bahariye Meslek Eğitim Kursları
İSTANBUL/KADIKÖY
0,0
Firma Puanı
Hakkımızda
Galeri
Kurslar
İletişim
Canlı Destek
Bahariye Meslek Eğitim Kursları Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kurs Programı
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kurs Programı
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kurs Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı

HASTA ve YAŞLI BAKIMI PROGRAMI İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR
1-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı(Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi Kurs Programı (süre 1 ay)
GEREKLİ EVRAKLAR 
3 Adet Fotoğraf
Diploma fotokopisi(en az okur yazar olmak ve ilk okul mezunu)
Nüfus Cüzdan fotokopisi

17 yaşını bitirmiş olmak

2-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı(Hasta ve Yaşlı Bakımı Öz Bakıma Destek Elemanı Eğitimi Kurs programı(süre 2 ay)
GEREKLİ EVRAKLAR

3 Adet Fotoğraf
Diploma Fotokopisi(en az ilk öğretim-orta okul mezunu olmak)
Nüfus Cüzdan fotokopisi

17 yaşını bitirmiş olmak

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Bahariye Meslek Eğitim Kursları Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu
Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu

Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu
 

Çocuk gelişimi ve eğitimi çocuk bakım elemanı kursu 936 saat

Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapabilen kişileri yetiştiren bir eğitim programıdır. Programa katılanlar, daha önce başarılı oldukları programların modüllerden muaf tutulurlar.

 

Konu Başlıkları: Bireyin gelişimi, fiziksel, psiko-motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve cinsel gelişim, dil ve ahlak gelişimi, anne çocuk sağlığı, aile planlaması, gebelik ve emziklilikte beslenme, süt, oyun, okul ve ergenlikte beslenme, özel durumlarda beslenme, oyun etkinlikleri, çocuk ruh sağlığı, aile ve çocuk, okul ve çocuk, toplum ve çocuk, uyumsuz çocuklar, savunma mekanizmaları, 0-36 ay öz bakım, 36-72 ay öz bakım, eğitici oyuncaklar, dolgu oyuncaklar, çocukla iletişim..

 

İstihdam Alanları: Bu programdan sertifika almaya hak kazananlar, eğitim sektöründe, öğretmen veya öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde erken çocukluk eğitim kurumlarında çalışabilirler.

PROGRAM MODÜLLERİ

İçerikleri indirmek için konuların üzerine tıklayınız

Birey Gelişimi

Fiziksel Gelişim

Psiko-Motor Gelişim

Bilişsel Gelişim

Dil Gelişimi

Sosyal Gelişim

Duygusal Gelişim

Ahlak Gelişimi

Cinsel Gelişim

Anne ve Çocuk Sağlığı-1

Anne ve Çocuk Sağlığı-2

Çocuk Hastalıkları

Aile Planlaması

Beslenme

Besin Grupları (Çocuk Gelişimi)

16 Gebelik ve Emzik Döneminde Beslenme

Süt, Oyun,Okul ve Ergenlik Döneminde Beslenme

Özel Durumlarda Beslenme

Oyun Etkinlikleri-1

Oyun Albümü

Müzik Etkinlikleri

Müzik Albümü

Çocuk Ruh Sağlığı

Çocukları Tanıma Teknikleri

Aile ve Çocuk

Okul ve Çocuk

Toplum ve Çocuk

Uyumsuz Çocuklar

Drama Çalışmaları

Drama Uygulamaları

Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında Fiziksel Özellikler ve Personel

Erken Çocuklukta Plan

Serbest Zaman Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri

Oyun Etkinlikleri-2

Müzik Etkinlikleri

Okuma Yazmaya Hazırlık

Fen ve Doğa Etkinlikleri

0-36 Ay Öz Bakım

36-72 Ay Öz Bakım

Eğitici Oyuncaklar

Dolgu Oyuncaklar

Kuklalar

Çocukla İletişim-1

Çocukla İletişim-2

Temel Yaşam Desteği

İlk Yardımın Temel İlkeleri

Yaralanmalarda İlk Yardım

Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım

Taşımalar

Kayıt İçin Gerekli Evraklar
3 adet fotoğraf
Diploma Fotokopisi
Nufus Cüzan Fotokopisi1-Çocuk Gelişimi Eğitimi Kursu(3-6 Yaş Çocuk Etkinlikleri Kursu(520 saat 3 ay sürmektedir)*

3-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

ALAN :ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

Çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1.                  İlkokul mezunu olmak.

2.                  Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı altında sertifika programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda eğitim sektöründe; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde Erken Çocukluk Eğitim Kurumlarında, çalışabilirler.

EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI

1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde eğitim verilmektedir.

2. Programın uygulanabilmesi için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.

EĞİTİMCİLER

1.                  Programın uygulanmasında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2.                  Programın uygulanmasında gerektiğinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3.                  Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

1.                  Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.

2.                  Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.

3.                  Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.

4.                  Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.

Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.

Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.

Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

  

EĞİTİM SÜRESİ

1.                  Meslek programının toplam eğitim süresi 520 saat olarak planlanmıştır.

2.                  Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

 

ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.

1.                  Eğitimciler bireylere rehberlik eder.

2.                  Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.

3.                  Bireylerin aktif olması sağlanır.

4.                  Bireyler araştırmaya yönlendirilir.

5.                  Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.

6.                  Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.

 

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri,erken çocukluk eğitim kurumları,özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri, ilgili meslek odaları ve kursiyerlerin çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar meslek elamanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;

1.                  Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.

2.                  Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.

3.                  Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.

 

1.                  Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.

2.                  Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

  

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1.                  Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.

2.                  Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

3.                  Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu, öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.

4.                  Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini tamamlamış olacaklardır.

Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.

0216-347 65 65 -- 0555-986 71 02


Kayıt İçin Gerekli Evraklar

3 adet fotoğraf
Diploma Fotokopisi
Nufus Cüzan Fotokopisi 

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Bahariye Meslek Eğitim Kursları Temel Emlakcılık Kursu(MEB)Onaylı
Temel Emlakcılık Kursu(MEB)Onaylı
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Temel Emlakcılık Kursu(MEB)Onaylı

Emlak kursu programımızda hafta sonu ve hafta içi grupları bulunmaktadır. 
Dersler sektörün içerisinden gelen bilgi ve deneyim sahibi eğitimciler tarafından verilmektedir.
Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir.
Emlak Kursu Programı ile kursiyerlerin;

•    Emlakçılık faaliyetlerinin yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,
•    Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişine bugününe ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
•    Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,
•    Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil kadastro şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,
•    Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
•    Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlığını ve sorumluluklarını kavramaları,
•    Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
•    Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş eğitimine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Emlak Kursu Kurs Süresi
Emlak Kursumuz 100 ders saati olup toplamda 1 ay sürmektedir.
Program dönem başlangıçları ile ilgili detaylar ve program saatleri için bizlere iletişim menüsünden ulaşabilirsiniz.

Emlak Kursu Kayıt Evrakları
Diplomanın veya öğrenim belgesinin örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi
4 adet vesikalık fotoğraf

Emlak Kursu Kurs Ücreti
Emlak Kursu kurs ücretimiz KDV dahil sadece 400 TL dir...

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Bahariye Meslek Eğitim Kursları YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ ve LİDERLİĞİ KURSU (M.E.B. Onaylı Sertifika)
YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ ve LİDERLİĞİ KURSU (M.E.B. Onaylı Sertifika)
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ ve LİDERLİĞİ KURSU (M.E.B. Onaylı Sertifika)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan Yaratıcı Drama Liderliği Sertifika Programı, özellikle yeni uygulamaya konulan 4+4+4 yasası dolayısıyla büyük önem kazanmaktadır.

66 ayını dolduran çocukların okula başlaması ile birlikte yaratıcı dramanın eğitimde kullanılmasına yönelik ilk adımlar atılmıştır. Bu sebeple, resmi ve özel okullarda Yaratıcı Drama Lideri istihdam etme zorunluluğu doğmaktadır. Bu sertifika programında katılımcılar, Yaratıcı Drama programını 

tamamladığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan “Yaratıcı Drama Liderliği” sertifikası almaya hak kazanırlar.Bu belge ile resmi ve özel okullarda drama öğretmeni olarak görev alınabilmektedir.

Alınan eğitim paralelinde katılımcılar, dramayı bir eğitim yöntemi olarak bütün derslerde uygulayabilmekte, çeşitli alanlarda ve konularda program geliştirerek çocuklarda ve yetişkinlerde kişisel gelişime yön verebilmektedir.

Program haftaiçi ve haftasonu olmak üzere alternatifli olarak hazırlanmıştır.
Haftaiçi programına haftada 2 gün, haftasonu programına haftada 1 gün eğitime geleceklerdir.  
 
Hafta içi ve Hafta Sonu guruplar düzenlenmektedir.
 
Yaratıcı Drama Programının Amaçları  

 • Yaratıcı Drama ile ilgili kavramları bilmek,
 • Yaratıcı Dramanın eğitim, sanat ve diğer disiplinler (alanlar)ile ilişkisini kurmak,
 • Yaratıcı Dramayı diğer derslerde yöntem olarak kullanabilmek,
 • Yaratıcı Dramayı bir ders olarak yürütebilecek becerileri kazandırmak,
 • Yaratıcı Dramayı kullanarak yeni programlar geliştirebilmek,
 • Yaratıcı Dramanın boyutlarını ve öğelerini bilmek,
 • Yaratıcı Dramaya ilişkin yurtiçi ve yurtdışı alan yazınına hâkim olmak,
 • Yaratıcı Drama liderlik mesleğinin yeterlik alanlarını bilmek,
 • Yaratıcı Drama alanında Eğitmenlik/Liderlik uygulama becerisi kazanmak,
 • Çocuk oyunları konusundaki kavramları bilmek,
 • Çocuk oyunları uygulama konusunda beceri sahibi olmak.

Amacımız;

Kendine güvenen, topluma faydalı, bilgiye açık Drama eğitmenleri yetiştirmektir.
    
Gülşen ARDIÇ                           
Çocuk Gelişimi Eğitimi Usta Öğreticisi

Kayıt için gerekli evraklar  

        4 adet fotoğraf
        Nufus cüzdan fotokopisi
        Diploma fotokopisi(en az lise mezunu)

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Konum
Bahariye Meslek Eğitim Kursları Hakkında
Adres
Osman Ağa Mahallesi Söğütlüçeşme Cd Mahmut Baba Sokak No:13 Kat:2 Kadıköy/İstanbul (Kadıköy İtfaye Karşısı)
Telefon
0216-347 65 64/0216-347 65 65
E-Mail
bilgi@bahariyemeslekkurslari.com
Çalışma Saatleri
Haftaiçi : 08.00-18.00 | Cumartesi : 09.00-19.00 | Pazar : 10.00-17.00
Çevrimdışı Mesaj Gönder
* Göndermiş olduğnuuz mesajlara dönüt sağlanabilmesi için lütfen doğru iletişim bilgilerinizi giriniz.
- için yorum yapıyorsunuz.
Aldığınız eğitim nasıldı?
Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi?
Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi?
E-Mail Adresiniz İle Kaydolun

E-Mail veya Kurum Kodu İle Giriş Yapın
1
2
3
4
  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Zamanı Ders Saat Sayısı Kalan Kontenjan Fiyat
alt yatay logo
Telif hakkı 2018 kursrehberi.net | Tüm hakları saklıdır.
Visa & MasterCard