Kursrehberi.Net
(değiştir) Üye Ol
Artivizyon Kariyer Merkezi
Artivizyon Kariyer Merkezi
ANKARA/MERKEZ
0,0
Firma Puanı
Hakkımızda
Galeri
Kurslar
İletişim
Canlı Destek

Artıvizyon Kariyer olarak, 

Alanında tecrübeli öğretim kadrosu ile KPSS-A, KPSS B, Kurum Sınavlarına hazırlık, YDS, ALES, DGS, SMMM, Adli - İdari Hakimlik, Eğitim Bilimleri branşlarında öğrencilerimizi hazırlamaktayız.

Bu nedenle; sınav sistemine ve soru çözüm tekniklerine hakim, alanında tecrübeli bir öğretim kadrosuyla öğrencilerimize etkin ve başarı odaklı bir eğitim vermeyi amaçlamaktayız.

Hayallerinize ulaşmak için, sizi, bizimle;

Başarınıza ARTI

Geleceğinize VİZYON

Mesleğinize KARİYER

Katmaya davet ediyoruz...
 

Sizlere en iyi kursu vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz.


Saygılarımızla...

Artivizyon Kariyer Merkezi Özel KPSS A Kursu
Özel KPSS A Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel KPSS A Kursu

 KPSS-A ne demektir?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesimezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Artivizyon Kariyer Merkezi Özel Kaymakamlık Kursu
Özel Kaymakamlık Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel Kaymakamlık Kursu

KAYMAKAM KİMDİR;

Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisi sıfatıyla genel idarenin başıdır. Bu yüzden ilde vali, ilçede kaymakam yalnızca İçişleri Bakanlığının değil tüm bakanlıkların görevlerinin ilde ve ilçede üstlenmişlerdir. Bu açıdan vali ve kaymakamın sorumluluk ve yetki alanı çok geniştir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat kaymakamın emri altındadır. Bu nedenle, ilçenin en büyük mülki amiri olan kaymakam memurlarının hizmetin daha etkin ve verimli yürütülmesi, vatandaşların memura daha çok ulaşımının sağlanması ve kamu binalarının güvenliğinin sağlanması için çalışır. 

KAYMAKAMIN GÖREV ve YETKİLERİ;

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir.

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler.

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur.

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler.

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir. 

E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler.

H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur. 

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Artivizyon Kariyer Merkezi Özel Hazırlık Atlama Kursu
Özel Hazırlık Atlama Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel Hazırlık Atlama Kursu

   KURS PROGRAMI

I.       Aşama: Grammar Eğitimi (40h.): Temel dilbilgisi konuları aşağıdaki sırayla çalışılacaktır.

a.      Tenses

b.     Modals

c.      Passive Voice/Causatives

d.     Conditionals

e.     Noun Clauses

f.       Adjective Clauses

g.     Adverbials/Conjunctions/Transitions/Prepositional Phrases/Participles

h.     Gerund / Infinitive

i.       Quantifiers/Modifiers

 

II.    Aşama: Okuma Eğitimi (20 h.): Pre-Intermediate & Intermediate (B1/B1+/B2) düzeyde yaklaşık 20 makalenin okunması, analizi ve kelime çalışması

 

III. Aşama: Dinleme Eğitimi (20h.): Elementary, Pre-Intermediate & Intermediate (A2+/B1/B1+/B2) düzeyde çoktan seçmeli sorulardan oluşan dinleme çalışmaları.

IV.  Aşama: Yazma Eğitimi (20h.): Sırasıyla aşağıdaki yazı türleri çalışılacak, örnek paragraflar gösterilecek ve her konu ile ilgili öğrencilerden yazım örnekleri istenecektir ve bu yazılar her açıdan ele alınacaktır.

a.      Opinion Paragraph

b.     Descriptive Paragraph

c.      Cause-Effect Paragraph

d.     Advantage-Disadvantage Paragraph

e.     Graph Writing

f.       Essay

V.     Aşama: Konuşma Eğitimi (20h.): Küçük gruplar halinde her öğrenciyle ortalama 6 saatlik konuşma eğitimi verilecektir.

VI.  Aşama, deneme sınavlarının uygulanmasıdır. Öğrenciler eğitim görecekleri üniversitelerin sınav formatlarına uygun olarak hazırlanmış 6 ile 10 arası deneme sınavı çözecek ve uzman hocalar eşliğinde çözümleri detaylı bir şekilde analiz edilecektir. 

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Artivizyon Kariyer Merkezi Özel YDS Kursu
Özel YDS Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel YDS Kursu

YDS + GENEL İNGİLİZCE (280 SAAT)

 YDS KURS PROGRAMI

Kurs programı yaklaşık 180 ders saatidir. Bu süreç genel olarak 5 aşamadan oluşmaktadır.

 

KURSTA KULLANILACAK KAYNAKLAR

 

1.   YDS DERS NOTLARI - (1.AŞAMA)

2.   GRAMER KİTABI (1.AŞAMA)

3.   PREPARATION FOR YDS  (600 sayfa) – (2.AŞAMA)

4.   GRAMER TARAMA NOTLARI (3.AŞAMA)

5.   2009 - 2014 ARASI YDS – KPDS SINAVLARI KİTAPÇIĞI (4.AŞAMA)

6.   İLK 25 TESTLERİ - ( 5.AŞAMA)

7.   % 100 YDS 10 ADET ÖZGÜN DENEME SINAVI – (5.AŞAMA)

8.   8 ADET ÖZGÜN YDS DENEME SINAVI – (5.AŞAMA)

 

1.AŞAMA: Grammer eğitimi aşamasıdır. Bu aşamada akademik düzeydeki metinleri anlamamız için kesinlikle gerekli olan 8 temel konu çalışılmaktadır. Bu gramer eğitimi esnasında, Grammar-Translation yöntemi kullanılmaktadır ve değişik konu başlıklarından alınan örnek cümleler ile YDS sınavlarında bugüne kadar en çok kullanılan ileri düzeydeki kelimelerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Gramer konuları ve tahmini ders saatleri aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

 

TABLO 1- GRAMER KONULARI

 

 SIRA

 KONU

 TAHMİNİ DERS  SAATİ

 1

 Tenses

 8

 2

 Modals

 8

 3

 Passive Voice/ Causatives

 4

 4

 If Clauses/Wish Clauses

 4

 5

 Noun Clauses

 2

 6

 Relative Clauses / Reduced  forms

 6

 7

 Adverbial Clauses /Participles

 5

 8

 Conjunctions, Sentence  Connectors,Prepositional  Phrases

 8

 

 TOPLAM

 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not = Sınavlarda soru olarak çıkabilecek olan diğer gramer konuları soru çözme aşamasında ve 3. aşamadaki gramer taraması aşamasında sorular üzerinden anlatılacaktır.

 

2.AŞAMA: Yaklaşık 55 ders saati sürmektedir. İki temel amacı vardır.  Birincisi, sınavda karşımıza çıkan soru türleri sırası ile ele alınmaktadır ve kolaydan zora doğru gitmektedir. Her bir soru türünün çözümünde yardımcı olabilecek yöntem ve teknikler çalışılmaktadır. ( UYDURUK VE SAÇMA SAPAN TEKNİKLER DEĞİLDİR; HER ZAMAN ANLAM ÖN PLANDADIR). İkincisi ise, kelimeleri eş ve zıt anlamları ile öğrenebilmek için yapılacak olan kelime çalışmasıdır. Hangi soru türü olursa olsun, her bir sorudaki önemli kelimelerin altı çizilidir ve o sorunun hemen altında altı çizili kelimelerin Türkçe karşılığı, eş anlamlısı ve bazen zıt anlamlısı verilmiştir ve her bir soruda bu eşleştirme yapılarak kelime bilgisinin en üst seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir. Çalışılan soru türünün zorluk derecesine göre ayrılan ders saati farklıdır.

 

TABLO 2 – SORU TÜRLERİ VE TAHMİNİ DERS SAATİ

 SIRA

 SORU TÜRÜ

 TAHMİNİ DERS  SAATİ

 1

 Çeviri (ingilizce-Türkçe)

 3

 2

 Çeviri (Türkçe-İngilizce)

 3

 3

 Sentence completion

 6

 4

 Irrelevant Sentence

 4

 5

 Paragraph completion

 4

 6

 Dialogue questions

 3

 7

 Reading Pasasages

 18

 8

 Restatement

 4

 9

 Vocabulary/Grammar/Cloze test

 10

 

 TOPLAM

 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Vocabulary / Grammar / Cloze test sorularında, (yani sınavdaki ilk 26 soruluk bölüm)  başarılı olmak süreç gerektirmektedir. Bu nedenle, bu bölüm tek seferde çalışılmayacaktır. Onun yerine zamana yayılarak uzun süre içinde ele alınacaktır.

 

3.AŞAMA: Genel Gramer taramasıdır. Yaklaşık 20 ders saatidir. Bu bölümde 1.aşamada çalışılan konularda dahil olmak üzere bütün gramer konuları test soruları üzerinden çalışılmaktadır. Sırası ile;

1-   Tenses               

2-   Modals              

3-   Conditionals                    

4-   Relative Clauses 

5-   Adverbial Clauses                      

6-   Conjunctions / Transitions / Sentence connectors            

7-   Adjectives / Adverbs           

8-   Pronouns / determiners/ Modifiers        

8-   Prepositions

9-   Phrasal verbs                  

10- Vocabulary tests      

 

4.AŞAMA: Sınav taramasının yapıldığı aşamadır. Yaklaşık 20 ders saati sürecektir. Son yıllarda sorulan YDS/KPDS sorularının çözümlü analizi ve kapsamlı kelime taraması yapılacaktır. 

 

5.AŞAMA: Yaklaşık 40 ders saatidir. Son 3 sınavda (2013 ilkbahar sınavından itibaren), sınava girenler tarafından yaşanılan en büyük sorun sürenin yetişmemesidir. Öğrenci istenilen bilgiye ulaşmasına rağmen süreyi verimli kullanamamakta ve genellikle soruların tamamını çözememektedir. Bu nedenle yaklaşık 10 adet kendi hazırlamış olduğumuz özgün deneme sınavı normal sınav süresine uyularak uygulanacaktır. Ayrıca, bu aşamada sınavda eksik olduğumuz yerlerle ilgili olarak ek testler ve sorulaverilecektir.

 

Sizlere en iyi kursu vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Artivizyon Kariyer Merkezi Özel KPSS B Kursu
Özel KPSS B Kursu
0,0
( 0 değerlendirme )
Kurs Puanı
Online Eğitim
Web, Tablet, Cepten Ulaşılabilir
Sertifikalı Kurs
teklif al
Kurs Bilgisi Yorumlar İndirim / Kampanyalar
Özel KPSS B Kursu

KPSS B MEMURLUK (Lisans) - Hakkında Bilinmesi Gerekenler Tüm Bilgiler:


KPSS B Memurluk (Lisans) Nedir?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM Başkanlığı tarafından iki yılda bir (çift yıllarda) Lisans öğrencileri için Temmuz ayında, Lise – Önlisans öğrencileri için Eylül ayında yapılan sınavdır. KPSS B lisans sınavına bir lisans programından mezun olmuş yada mezun olacak durumda bulunan öğrenciler katılabilir.


KPSS B Memurluk (Lisans) Kadroları Nelerdir?

Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadroları KPSS B kadrolarıdır. Kaymakam, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı gibi kadrolar ise KPSS A grubuna giren kadrolarıdır.


KPSS B memurluk Kadrolarına Atamalar Nasıl Yapılır?

KPSS B (Lisans) Memurluk adayı, KPSS sonuç belgesinde bulunan KPSS P3 puan türünü merkezi atamalarda veya ara atamalarda kullanabilirler. Merkezi atamalar 2 yıl boyunca her yılın Kasım ve Haziran aylarında ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır. Ara atamalara aynı zamanda Kurumsal Atama da denilmektedir. Sınava giren adaylar, KPSS’den elde ettikleri puanlar ile Kasım ve Haziran aylarında yapılan merkezi atamalarda ÖSYM tarafından hazırlanan tercih kılavuzu ile tercih yapmaları gerekmektedir. Adaylar bu kadrolara tercih yaparken aranan nitelikleri dikkatlice inceleyerek kendilerine uygun olan kadroları, puanlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle tercih yapmalıdır. Ayrıca adaylar bu puanlarını 2 yıl boyunca ara atamalarda yani kurumsal atamalarda da kullanarak tercih yapabilirler.

Genel Değerlendirme
Eğitmen
( Aldığınız eğitim nasıldı? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kaynak
( Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Kurumsallık
( Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi? )
0,0
%0 %0 %0 %0 %0
Öğrenci Geri Bildirimleri
Sırala
Yorum Yap
Konum
Artivizyon Kariyer Merkezi Hakkında

Artıvizyon Kariyer olarak, 

Alanında tecrübeli öğretim kadrosu ile KPSS-A, KPSS B, Kurum Sınavlarına hazırlık, YDS, ALES, DGS, SMMM, Adli - İdari Hakimlik, Eğitim Bilimleri branşlarında öğrencilerimizi hazırlamaktayız.

Bu nedenle; sınav sistemine ve soru çözüm tekniklerine hakim, alanında tecrübeli bir öğretim kadrosuyla öğrencilerimize etkin ve başarı odaklı bir eğitim vermeyi amaçlamaktayız.

Hayallerinize ulaşmak için, sizi, bizimle;

Başarınıza ARTI

Geleceğinize VİZYON

Mesleğinize KARİYER

Katmaya davet ediyoruz...
 

Sizlere en iyi kursu vermek için hiçbir şeyden taviz vermiyoruz.


Saygılarımızla...

Adres
Ziya Gökalp Cad. İnkılap Sok. No:19 Kat: 4 - 5 Kızılay / ANKARA
Telefon
312 431 90 90
E-Mail
artivizyonkariyer@hotmail.com
Çalışma Saatleri
Haftaiçi : 08.00-18.00 | Cumartesi : 09.00-19.00 | Pazar : 10.00-17.00
Çevrimdışı Mesaj Gönder
* Göndermiş olduğnuuz mesajlara dönüt sağlanabilmesi için lütfen doğru iletişim bilgilerinizi giriniz.
- için yorum yapıyorsunuz.
Aldığınız eğitim nasıldı?
Verilen kaynaklar güncel ve yeterli miydi?
Teknik ve idari anlamda kurum sorumluluklarını yerine getirdi mi?
E-Mail Adresiniz İle Kaydolun

E-Mail veya Kurum Kodu İle Giriş Yapın
1
2
3
4
  Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Eğitim Zamanı Ders Saat Sayısı Kalan Kontenjan Fiyat
alt yatay logo
Telif hakkı 2018 kursrehberi.net | Tüm hakları saklıdır.
Visa & MasterCard